Valašsko je krásná hornatá krajina, s lesnatými svahy a pastvinami posetými starými staveními. Krajině dominuje nejvyšší hora radhošť, která se svými dřevěnými stavbami umístěnými na Pustevnách je ideálním víkendovým rodinným výletem. Nejlepší způsob poznávání Valašska je na kole. Kopce jsou posety starými cestami ve výborném stavu, na kterých často nepotkáte nikoho krom lesní zvěře. V následujících příspěvcích se Vám budeme snažit představit možnosti výletů u nás.

Kaple sv. Rocha

V šedesátých a sedmdesátých letech bylo malebné městečko Krásno nad Bečvou (dnes součást Valašského Meziříčí) zbouráno a mezi šedí panelových sídlišť zůstalo zachováno nemnoho památek. Mezi tuto hrstku patří kaplička zasvěcená sv. Rochu na Vrbenské ulici. Kaple byla vystavěna zřejmě okolo roku 1831, kdy Meziříčí bylo zmítáno epidemií cholery. Z toho roku pochází oltářní obraz. V roce 1834 již stála, ale zřejmě v r. 1866 byla přestavěna či znovu vystavěna, při čemž byly použity2 pískovcové sloupy z tehdy zbořeného altánu radnice. Stalo se tak údajně jako poděkování za záchranu obyvatel před cholerou. V sanktusníku (věžičce) býval zvonek, kterým se zvonívalo klekání, ale za války byl zrekvírován. Je to zřejmě týž zvonek, který se tam nachází nyní. V roce 1987 byla kaple poškozena nákladním automobilem. Rozbité sloupy pak byly nahrazeny kopiemi a mobiliář (obraz a sochy) uložen v muzeu, kde je dosud.