Valašsko je krásná hornatá krajina, s lesnatými svahy a pastvinami posetými starými staveními. Krajině dominuje nejvyšší hora radhošť, která se svými dřevěnými stavbami umístěnými na Pustevnách je ideálním víkendovým rodinným výletem. Nejlepší způsob poznávání Valašska je na kole. Kopce jsou posety starými cestami ve výborném stavu, na kterých často nepotkáte nikoho krom lesní zvěře. V následujících příspěvcích se Vám budeme snažit představit možnosti výletů u nás.

Kostel sv. Trojice – Lapidárium sv. Trojice

Původní renesanční hřbitovní kostel, ke kterému byla v 18. století přistavena dřevěná loď s ochozem v lidovém stylu. Dnes se zde nachází lapidárium renesančních a barokních soch. Jsou zde shromažďovány kamenné Jsou zde shromažďovány kamenné a dřevěné plastiky architektonického, náhrobního a oltářního charakteru, převážně z katastru města. K nejzajímavějším exponátům lapidária patří nástěnný náhrobník Magdaleny Žernovské ze Žernoví a epitaf jejího otce Jana, obojí z konce 1 a dřevěné plastiky architektonického, náhrobního a oltářního charakteru, převážně z katastru města. K nejznámějším exponátům lapidária patří nástěnný náhrobník Magdalény Žernovské ze Žernoví a epitaf jejího otce Jana, obojí ze 16. století. Kostel bývá příležitostně užíván jako koncertní a výstavní síň. Kostelík je pro veřejnost otevřený o letních prázdninách, kromě pondělí.