Valašsko je krásná hornatá krajina, s lesnatými svahy a pastvinami posetými starými staveními. Krajině dominuje nejvyšší hora radhošť, která se svými dřevěnými stavbami umístěnými na Pustevnách je ideálním víkendovým rodinným výletem. Nejlepší způsob poznávání Valašska je na kole. Kopce jsou posety starými cestami ve výborném stavu, na kterých často nepotkáte nikoho krom lesní zvěře. V následujících příspěvcích se Vám budeme snažit představit možnosti výletů u nás.

Rodinný dům Kupkových

K předním stavbám, které jsou svázány s historií Státní odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, patří rodinný dům architekta Bohumíra Kupky (1900–1942). Narodil se jako třetí dítě hrnčíře a pozdějšího správce nemocenské pokladny Josefa Kupky a jeho ženy Aurelie. Pod vlivem učitelů zmíněné odborné školy, především Emanuela Pelanta, odešel na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde v letech 1926 až 1929 studoval u Pavla Janáka. Po návratu roku 1929 přijal učitelské místo na uvedené odborné škole. Tehdy začal uvažovat o stavbě vlastního rodinného domu. Kupka použil obytný přízemek domu své matky (nyní suterén), na který posadil čistý příkladfunkcionalistické architektury. Celý objekt byl postaven roku 1933 za pouhých deset týdnů. Základ konstrukce tvoří cihelné pilíře a železobetonové stropy. Kupka se inspiroval nautickou estetikou Le Corbusiera a jeho českých následovníků, což je patrné v působivé hmotové kompozici, v řešení schodišť, trubkového zábradlí a dispozice. Zvýšenému přízemí dominují pokoje obrácené do zahrady a spojené s ní venkovní terasou se schodištěm. Patro je rozděleno na vagonovou chodbu s vestavěnými skříněmi a kajutové ložnice, nabízející patřičné soukromí jednotlivým členům domácnosti. Kupkův rodinný dům působil vizionářsky, a to nejen na Valašsku. Rodinný dům ve Valašském Meziříčí -Krásně je kulturní památkou.